Oferta

Sporządzamy wyceny nieruchomości:

 • niezabudowanych,
 • zabudowanych (budynki, mieszkania, domy w trakcie budowy),
 • lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • komercyjnych (budynki biurowe, handlowe, obiekty usługowe itd.),
 • przemysłowych (obiekty fabryczne, obiekty produkcyjno-magazynowe),
 • rolnych
 • leśnych,
 • zabytkowych,
 • specjalnego przeznaczenia

.

Oprócz wycen nieruchomości wykonujemy także wyceny praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych, w tym:


 • prawa użytkowania, służebności, renty,
 • prawa dożywocia,
 • własnościowych spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielczych praw do lokalu użytkowego,
 • praw do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • innych.

Oferujemy ponadto analizy rynku nieruchomości..

Realizujemy wyceny nieruchomości dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • negocjacji kupna/sprzedaży,
 • wniesienia aportu,
 • postępowań spadkowych,
 • zniesienia współwłasności, podziału majątku
 • przekształceń własnościowych,
 • sprawozdań finansowo-księgowych,
 • upadłościowych i egzekucyjnych,
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 • ustalania opłat wywołanych zmianą planu zagospodarowania,
 • ustalania opłat adiacenckich,
 • naliczania opłat cywilno-prawnych,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • wywłaszczenia i prywatyzacji,
 • ustalania wysokości odszkodowań
 • szacowania kosztów i efektywności inwestycji
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu
 • indywidualnie wskazanych przez klienta
 • innych celów wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami.