Dokumenty wymagane do sporządzenia operatu szacunkowego

W procesie wyceny potrzebne będą dokumenty, których wykaz zostanie ostatecznie ustalony w zależności od rodzaju nieruchomości, zakresu i celu wyceny. Pomożemy je skompletować.

Lokal mieszkalny - nieruchomość lokalowa:

 • numer księgi wieczystej dla lokalu oraz dla części wspólnej nieruchomości/gruntu,
 • wypis z rejestru lokali.

Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
 • numer księgi wieczystej – jeżeli jest założona.

Lokal mieszkalny / usługowy nabywany od dewelopera (w trakcie budowy):

 • numer numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • dane powierzchniowo – kubaturowe.

Dom mieszkalny w budowie:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • pozwolenie na budowę,
 • fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku,
 • kosztorys prac budowlanych.

Działka niezabudowana:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,

Dom mieszkalny:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • określenie powierzchni użytkowej budynku.

Nieruchomości komercyjne (zabudowane):

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • obowiązujące umowy najmu,
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za wywóz nieczystości, itp.

Inne typy nieruchomości:

 • lista dokumentów niezbędnych do wyceny jest ustalana indywidualnie z rzeczoznawcą majątkowym.